top of page

SUB-JUNIOR 
 

Vijayalakshmi Rajasundaram Memorial Tambura PrizeSahana Karthik (age 10)

M Seetha Endowment - Cash Prize -Hiranmayi S 

JUDGES' SPECIAL MENTIONShriya Satish

                                                            Bhakti Hiranmayi

                                                            Keshav Harish

                                                            Mahathi S

JUNIOR 

Vijayalakshmi Rajasundaram Memorial Tambura Prize - Aditi Venkat

M Seetha Endowment - Sriranjani Balaji 

                                          Rakshita Ramesh 

                                          Nithyashree V 

                                          Abhinav Khandala 

JUDGES' SPECIAL MENTION - Avyukta Dinesh 

                                                           Anjali Venkat

                                                           Amulya Yenduri 

                                                           Dhanyata Venkatesan

                                                           Prahlad

                                                           Vibha Raghavendra

                                                           Sumedha

SENIOR

Vijayalakshmi Rajasundaram Memorial Tambura Prize - Snigdha Desiraju

M Seetha Endowment - Bhargavi Vijayaraghavan

 

JUDGES' SPECIAL MENTION - Tharunkumar Dhanasekaran

                                                            Lakshmi Prasanna Namatheerdhala

                                                            Sriram Ramanathan

bottom of page